Персональні дані, що надаються згідно закону "Про захист персональних даних"
та згідно ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Кожен клієнт, що виявив бажання зареєструватися на будь-яку програму практики за кордоном через агецію ФОП Мартиненко К.С. відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, №2297-УІ шляхом натискання галочки у боксі "Я згоден надати вищевказану персональну інформацію про себе в анкеті" згідно вимог ліцензійних умов та закону про захист персональної інформації, про що ознайомився на посиланні http://cspa.com.ua/info.html" під час заповнення форми реєстрації на різні програми на сайті http://www.cspa.com.ua надає згоду ФОП Мартиненко К.С. (Далі-Агент) на обробку та використання згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном (надалі Ліцензійні Умови) персональних даних клієнта за допомогою відповідного програмного забезпечення Агента (найменування бази: «База персональних даних клієнтів») з метою надання послуг по оформленню документів на участь в різних програмах молодіжного обміну, заповнення Агентом від імені клієнта анкет на отримання віз до країн відповідних програм практики, заповнення реєстраціїної картки згідно Ліцензійних Умов, надання персональної інформації іноземним партнерам в рамках відповідних програм, а також з метою дотримання Агентом вимог чинного законодавства, зокрема з метою підготовки та подання статистичної, адміністративної та іншої звітності, направлення різного роду інформаційних повідомлень тощо в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних.
Шляхом натискання галочки у боксі "Я згоден надати вищевказану персональну інформацію про себе в анкеті на відповідну програму згідно вимог ліцензійних умов та закону про захист персональної інформації, про що ознайомився на посиланні http://cspa.com.ua/info.html" під час заповнення форм анкет на відповідні програми на сайті за адресою http://cspa.com.ua клієнт посвідчує, що отримав нижчезазначене повідомлення про включення персональних даних клієнта до бази персональних даних (найменування бази: «База персональних даних клієнтів») з вищезазначеною метою.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про включення персональних даних до бази персональних даних клієнтів


ФОП Мартиненко К.С. повідомляє, що надані Вами персональні дані включені до бази персональних даних клієнтів з метою надання послуг по оформленню документів на участь у відповідних програмах молодіжного обміну зазначених на сайті http://cspa.com.ua, заповнення Агентом від імені клієнта анкети на отримання візи до відповідних країн в рамках зазначених програм, заповнення реєстраціїної картки згідно Ліцензійних Умов, надання персональної інформації іноземним партнерам відповідних програм для отримання дозвільних документів на отрмання віз в межах відповідних програм, а також з метою дотримання Агентом вимог чинного законодавства, зокрема з метою підготовки та подання статистичної, адміністративної та іншої звітност, направлення різного роду інформаційних повідомлень тощо в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
Також повідомляємо, що відповідно до ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.